Word for Word
Hem Tjänster Profil Nyttiga tips Kontakt

Översikt

Layout & Style

LU-ordlista

Avoid Swenglish

Hjälpblad

Akademiska titlar

Externa länkar

Externa länkar

- Norsteds ordböcker online

- bab.la
En site som erbjuder översättning, lexikon, glosor, formuleringar mm.

- Oxford Advanced Learner's Dictionary
Här kan man slå upp engelska ord som förklaras för icke-engelsktalande. 
 
- Cambridge Dictionaries online
English dictionaries
 
- Merriam Webster
American English dictionaries and thesaurus
 
- Högskoleverkets svensk-engelsk ordbok
Här kan du söka efter översättningar av ord och begrepp inom högskolevärlden.
 
- The Swedish Government - list of glossaries
Översättningar av namn, titlar och termer till olika språk.
 
- Rikstermbanken 
Rikstermbanken är Sveriges nationella termbank.
 
- EU:s översättningssida (alla språk)
Termbaser, textbaser och andra hjälpmedel vid översättning.
 
- Lunds universitets språkguide
Länkar till sidor och literatur om språk, terminologi med mera. 
OBS! Finns på Lunds universitets intranät och är endast tillgänglig för LU-anställda.
 
- Terminologicentrum TNC
Terminologicentrums hemsida. TNC är Sveriges nationella centrum för terminologi och fackspråk.

- Technically Speaking  
En bok om hur man håller muntliga presentationer by Margaret Newman-Nowicka

- The EU's English Style Guide  
This Guide has been produced by, but not just for, the English units of the Commission's Translation Service.
Sixth edition, 2010
 
- The Economist Style Guide  
The Economist Style Guide gives general advice on writing, points out common errors and clichés, offers guidance on the proper use of punctuation, abbreviations and capital letters, and contains an exhaustive range of reference material. Also included is a special section on the differences between British English and American English.
 
- Sveriges Facköversättarförening, SFÖ
På SFÖ:s webbsida hittar du bland annat goda råd till beställare av översättningar. Dessutom finns här en databas av alla översättare som är medlem i SFÖ, om du skulle behöva översättningar till ytterligare språk.
 
- Föreningen Auktoriserade Translatorer, FAT
FAT är en sammanslutning av statligt auktoriserade översättare som har rätt att använda officiell stämpel för bestyrkande.
 

Word for Word · helen.sheppard@wordforword.se · tel: 046-286 2640
 
2012-03-02