Word for Word
Hem Tjänster Profil Nyttiga tips Kontakt

Allmän info

Språkgranskning

Översättning

Svar direkt

- Vad innebär översättning?

Översättning innebär att jag levererar en professionell, grammatisk korrekt och idiomatisk text med korrekt användning av fackuttryck - i samarbete med författaren där så behövs eller önskas. Efter 20 års arbete vid Lunds tekniska högskola och samtidigt frilansarbete som språkgranskare och översättare inom naturvetenskap, teknik och medicin har jag goda kunskaper inom dessa områden.

Jag lämnar naturligtvis allt material med en snygg grundlayout.


- Hur lämnas materialet?

Original skickas helst elektroniskt. Översättningen levereras elektroniskt som en Word-fil. 


- Hur lång tid tar det?

Kortare arbeten (1 sida) kan som regel returneras inom 48 timmar. Under arbetstoppar då många skriver sina avhandlingar kan väntetiden bli 3-4 veckor.

Har du något viktigt som skall vara färdigt till ett visst datum är det bäst att ringa och boka tid några veckor i förväg.


- Hur mycket kostar det?

Kostnaden beror naturligtvis på mängden och originalets kvalité. Eftersom jag bara arbetar med texter inom ämnesområden som jag behärskar behöver jag inte lägga ner mycket tid på att leta fackuttryck.

Även för översättning tillämpas timtaxa eftersom det bättre reflekterar översättarens arbetsinsats. En timmes översättning brukar motsvara 300-400 ord.

Hör gärna av dig för kostnadsuppskattning!

- kontaktinformation

Word for Word · helen.sheppard@wordforword.se · tel: 046-286 2640
 
2012-03-02