Word for Word
Hem Tjänster Profil Nyttiga tips Kontakt

Översikt

Layout & Style

LU-ordlista

Avoid Swenglish

Hjälpblad

Akademiska titlar


Externa länkar
 
 Liten ordlista om titlar
 
Helen Sheppard & Margaret Newman
(Senast updaterad feb 2009)

 

Inledning - Läs gärna detta först!

Frågor om vad vissa titlar och examina heter på engelska förekommer ganska ofta i samband med att man behöver trycka visitkort eller skriva rapporter och ansökningar på engelska. Som hjälp har följande ordlista utarbetats.

Lägg märke till att denna lista inte är heltäckande eller slutgiltig. I en del fall finns det helt enkelt ingen motsvarighet till vissa tjänster eller examina på engelska. Då står det "Ingen motsvarighet". Efter en del översättningar ges förklaringar och förslag till översättningar av svenska titlar som saknar motsvarighet på engelska.

Det skall också påpekas att variationer förekommer mellan länder, mellan de engelskspråkiga länderna och även mellan universitet inom ett land. Det som står här är vad vi tycker är lämpligt. Det kan även stå andra uttryck i olika lexikon.

Som sagt, detta är ingen fullständig ordlista: hittar du inte det ord du söker här, kan du försöka i Skolverkets lexikon Lexin.

Först en förklaring av skillnaden mellan titel, examen och tjänst.

-

Titlar, examina och tjänster

Titlar
Endast Mr, Mrs, Miss, Ms, Dr och Prof. är titlar och får skrivas före namnet, t.ex.

 • Ms Alice Summerton
 • Mr Alan Smith, Dr P A Butler
 • Prof. G A Weatherstone

På amerikansk engelska skriver man gärna dessa med punkter:

 • Mr.
 • Mrs.
 • Ms.
 • Dr.

Examina
BSc, MSc, M.S. MA, Licentiate in Engineering, PhD, skrivs efter namnet, t.ex.

 • Anders Magnusson, BSc (B.Sc. på amerikansk engelska)
 • Bertil Svensson, MSc (brittisk förkortning)
 • Margaretha Björkman, M.S. (amerikansk förkortning)
 • Torbjörn Andersson, PhD (Ph.D. på amerikansk engelska)

Tjänstetitlar
Lecturer, Reader, Assistant professor och Associate professor skrivs också efter namnet, t.ex.

 • Norman West, Lecturer
 • John Schafer, Reader
 • Alex Goldstein, Associate professor

 
-

ORDLISTA

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

adjungerad professor
  GBIngen motsvarighet
  USAIngen motsvarighet
  Enligt Högskoleverkets sve/eng ordbok heter det visiting professor eller adjunct professor.
avdelningsföreståndare
  GBIngen motsvarighet
  USAIngen motsvarighet
  Motsvarande finns nog inte i Storbritannien eller USA. Vårt förslag till översättning är Head of Division.
civilingenjör
  GBMaster of Science (MSc)
  USAMaster of Science (M.S.)
  Motsvarar civilingenjörsexamen.
dekanus
  GB Dean, Faculty Dean, Head of Faculty
   (Provost - endast Oxford & Cambridge)
   
  USADean
  I USA är han chef för en school, faculty eller division.
docent
  GBSenior lecturer, Reader
  USAAssociate professor
  Har permanent anställning. Har några års erfarenhet av forskning och undervisning. Undervisar, forskar och publicerar i tidskrifter.
doktorand
  GBPostgraduate student
  USA Graduate student
  Obs! Innefattar även Master's studenter i Storbritannien och USA. För att understryka att det rör sig om en doktorand kan man använda uttrycket Doctoral student.
doktorsavhandling
  GBThesis
  USADoctoral Dissertation
examensarbete
  GBMaster's/MSc Dissertation
  USAMaster's Thesis
filosofie doktor
  GBDoctor of Philosophy (PhD)
  USADoctor of Philosophy (PhD)
forskarassistent
  GBPostdoctoral fellow
  USAPostdoctoral fellow
  Någon som har en PhD och som arbetar som forskare på begränsad tid (vanligen 3 år). Kallas även junior researcher numera.
forskare och lärare
  GBMember of academic staff
  USAFaculty member
forskningsassistent
  GBResearch assistant
  USAResearch assistant
  En yngre forskare. I England kan man inte kallas "forskare" förrän man har sitt doktorsexamen. I USA är research assistant oftast forskarstuderande.
forskningsingenjör
  GBtechnician
  USAtechnician
  TA tjänst. Högskoleutbildning ej nödvändig.
gästforskare
  GBVisiting scientist
  USAVisiting scientist or researcher, Visiting scholar
  En akademiker som arbetar tillfälligt med undervisning, eller (mer vanligt) med forskning, på ett annat universitet än sitt eget, några veckor eller månader till ett år.
handledare
  GBSupervisor
  USAThesis/Dissertation advisor
  Lärare/forskare som handleder en eller fler doktorander.
kurator
  GBIngen direkt motsvarighet. Se dock Personal tutor nedan.
  USACounselor
  Någon som studenten kan gå till om de har emotionella eller personliga problem. En counsellor eller personal tutor har ansvar för ett antal studenter.
ledningsgruppen
  GBExecutive Group (Steering Group)
  USASteering Group
licentiatexamen
  GBLicentiate Degree (Lic Eng)
  USALicentiate Degree (Note: No equivalent in USA)
prefekt
  GBIngen direkt motsvarighet.
   Vårt förslag till översättning är
   "Administrative Head of Department".
   
  USAIngen motsvarighet.
   Vårt förslag till översättning är
   "Department Chairman"
   
  Prefekter finns inte i universitet i Storbritannien. Head of Department sköter forsknings- och utbildningsfrågor medan en administratör sköter administrationen. Vid universitet i USA är Department Chairman en kombination av prefekt och studierektor.
professor
  GBProfessor (Prof.)
  USAProfessor (Prof.)
   Obs! Avser fullvärdig professor till skillnad från
   Assistant och Associate professor
   
  Måste ha en PhD. Permanent anställning. På universitet i Storbritannien finns endast 1 eller 2 professorer per institiution. På universitet i USA kan det finnas många. Skall forska och undervisa.
prorektor
  GBPro-vice-chancellor, Deputy Rector, Deputy Dean
  USAVice-president, Provost, Vice-chancellor
  Den som rapporterar direkt till rektorn. I USA är provost ofta en administrativ tjänst, innehavaren behöver ej vara akademiker.
rektor
  GBVice-chancellor, Rector, Dean
  USAChancellor, President, Dean
  I Storbritannien anses drottningen vara Chancellor för landets universitet!
studierektor för GU
  GBIngen motsvarighet
  USAIngen motsvarighet
  Varken studierektor eller studievägledare brukar finnas i Storbritannien eller USA. Vårt förslag till översättning till brittisk engelska är "Director of Undergraduate Studies". Se även Student advisor nedan.
studierektor för FU
  GBIngen motsvarighet
  USAGraduate Advisor
  Finns inte i Storbritannien. Vårt förslag till översättning är "Director of Postgraduate Studies".
studievägledare
  GBIngen direkt motsvarighet.
   Närmast liknande är Academic tutor 
  USAIngen direkt motsvarighet.
   Närmast liknande Student/Academic advisor.
   
  Enligt Högskoleverkets ordlista heter det Study Advisor. Forskare eller lärare från institutionen som är rådgivare åt studenter i utbildningsfrågor. Varje tutor/advisor har ansvar för ett antal studenter vid institutionen.
teknologie doktor
  GBPhD (Engineering)
  USAKolla med Margaret Newman.
teknologie licentiat
  GBIngen motsvarighet
  USAIngen motsvarighet
  Examen ganska okänd i Storbritannien och USA. Översättas enl. VHS med "Licentiate in Engineering". Förkortas helst inte!
tillförordnad, tf
  GBdeputy, acting
  USAdeputy, acting
timlärare/vikarierande lärare
  GBIngen motsvarighet
  USALecturer*/Instructor.
   Undervisar t.ex. en viss kurs. Anställd ett år i taget.
   Obs! Jämför med BrE Lecturer!
universitets-/högskoleadjunkt
  GBIngen motsvarighet, använd assistant lecturer i nödfall
  USAIngen motsvarighet
  Alla akademiska lärare vid universitet i Storbritannien och USA måste ha doktorerat.
universitets-/högskolelektor
  GBLecturer*
  USAAssistant professor
  Första anställningsform efter doktorsexamen. Kan vara, men behöver inte vara, permanent tjänst vid universitet i Storbritannien. Ej permanent tjänst vid universitet i USA. Efter 6 år blir man befordrad till Assoc. prof. (permanent anställd=tenure) eller så får man sluta. Obs! Jämför med AmE Lecturer!
vikarierande, vik
  GBacting
  USAacting
övningsassistent
  GBDemonstrator
  USATeaching assistant
  Skall ha grundexamen och vara antagen till forskarutbildning. Hjälper med undervisning i laboratorier eller räkneövningar i små grupper.

* Obs! Lägg märke till den stora skillnaden i Lecturer på brittisk engelska (universitets/ högskolelektor) och Lecturer på amerikansk engelska (timlärare/vikarierande lärare)


Behöver Du översättning av fler termer rekommenderas...

Word for Word · helen.sheppard@wordforword.se · tel: 046-286 26 40
 
2009-02-06