Word for Word

Hem

Tjänster

Profil

Nyttiga tips

Kontakt

 

Liten ordlista om titlar
 
Helen Sheppard & Margaret Newman
(Senast updaterad feb 2009)


 

Inledning - Läs gärna detta först!

Frågor om vad vissa titlar och examina heter på engelska förekommer ganska ofta i samband med att man behöver trycka visitkort eller skriva rapporter och ansökningar på engelska. Som hjälp har följande ordlista utarbetats.

Lägg märke till att denna lista inte är heltäckande eller slutgiltig. I en del fall finns det helt enkelt ingen motsvarighet till vissa tjänster eller examina på engelska. Då står det "Ingen motsvarighet". Efter en del översättningar ges förklaringar och förslag till översättningar av svenska titlar som saknar motsvarighet på engelska.

Det skall också påpekas att variationer förekommer mellan länder, mellan de engelskspråkiga länderna och även mellan universitet inom ett land. Det som står här är vad vi tycker är lämpligt. Det kan även stå andra uttryck i olika lexikon.

Som sagt, detta är ingen fullständig ordlista: hittar du inte det ord du söker här, kan du försöka i Skolverkets lexikon Lexin.

Först en förklaring av skillnaden mellan titel, examen och tjänst.

-

Titlar, examina och tjänster

Titlar
Endast Mr, Mrs, Miss, Ms, Dr och Prof. är titlar och får skrivas före namnet, t.ex.

 • Ms Alice Summerton
 • Mr Alan Smith, Dr P A Butler
 • Prof. G A Weatherstone

På amerikansk engelska skriver man gärna dessa med punkter:

 • Mr.
 • Mrs.
 • Ms.
 • Dr.

Examina
BSc, MSc, M.S. MA, Licentiate in Engineering, PhD, skrivs efter namnet, t.ex.

 • Anders Magnusson, BSc (B.Sc. på amerikansk engelska)
 • Bertil Svensson, MSc (brittisk förkortning)
 • Margaretha Björkman, M.S. (amerikansk förkortning)
 • Torbjörn Andersson, PhD (Ph.D. på amerikansk engelska)

Tjänstetitlar
Lecturer, Reader, Assistant professor och Associate professor skrivs också efter namnet, t.ex.

 • Norman West, Lecturer
 • John Schafer, Reader
 • Alex Goldstein, Associate professor


 

-

ORDLISTA

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

adjungerad professor

GBIngen motsvarighet
USAIngen motsvarighet
Enligt Högskoleverkets sve/eng ordbok heter det visiting professor eller adjunct professor.

avdelningsföreståndare

GBIngen motsvarighet
USAIngen motsvarighet
Motsvarande finns nog inte i Storbritannien eller USA. Vårt förslag till översättning är Head of Division.

civilingenjör

GBMaster of Science (MSc)
USAMaster of Science (M.S.)
Motsvarar civilingenjörsexamen.

dekanus

GBDean, Faculty Dean, Head of Faculty
 (Provost - endast Oxford & Cambridge)
 
USADean
I USA är han chef för en school, faculty eller division.

docent

GBSenior lecturer, Reader
USAAssociate professor
Har permanent anställning. Har några års erfarenhet av forskning och undervisning. Undervisar, forskar och publicerar i tidskrifter.

doktorand

GBPostgraduate student
USAGraduate student
Obs! Innefattar även Master's studenter i Storbritannien och USA. För att understryka att det rör sig om en doktorand kan man använda uttrycket Doctoral student.

doktorsavhandling

GBThesis
USADoctoral Dissertation

examensarbete

GBMaster's/MSc Dissertation
USAMaster's Thesis

filosofie doktor

GBDoctor of Philosophy (PhD)
USADoctor of Philosophy (PhD)

forskarassistent

GBPostdoctoral fellow
USAPostdoctoral fellow
Någon som har en PhD och som arbetar som forskare på begränsad tid (vanligen 3 år). Kallas även junior researcher numera.

forskare och lärare

GBMember of academic staff
USAFaculty member

forskningsassistent

GBResearch assistant
USAResearch assistant
En yngre forskare. I England kan man inte kallas "forskare" förrän man har sitt doktorsexamen. I USA är research assistant oftast forskarstuderande.

forskningsingenjör

GBtechnician
USAtechnician
TA tjänst. Högskoleutbildning ej nödvändig.

gästforskare

GBVisiting scientist
USAVisiting scientist or researcher, Visiting scholar
En akademiker som arbetar tillfälligt med undervisning, eller (mer vanligt) med forskning, på ett annat universitet än sitt eget, några veckor eller månader till ett år.

handledare

GBSupervisor
USAThesis/Dissertation advisor
Lärare/forskare som handleder en eller fler doktorander.

kurator

GBIngen direkt motsvarighet. Se dock Personal tutor nedan.
USACounselor
Någon som studenten kan gå till om de har emotionella eller personliga problem. En counsellor eller personal tutor har ansvar för ett antal studenter.

ledningsgruppen

GBExecutive Group (Steering Group)
USASteering Group

licentiatexamen

GBLicentiate Degree (Lic Eng)
USALicentiate Degree (Note: No equivalent in USA)

prefekt

GBIngen direkt motsvarighet.
 Vårt förslag till översättning är
 "Administrative Head of Department".
 
USAIngen motsvarighet.
 Vårt förslag till översättning är
 "Department Chairman"
 
Prefekter finns inte i universitet i Storbritannien. Head of Department sköter forsknings- och utbildningsfrågor medan en administratör sköter administrationen. Vid universitet i USA är Department Chairman en kombination av prefekt och studierektor.

professor

GBProfessor (Prof.)
USAProfessor (Prof.)
 Obs! Avser fullvärdig professor till skillnad från
 Assistant och Associate professor
 
Måste ha en PhD. Permanent anställning. På universitet i Storbritannien finns endast 1 eller 2 professorer per institiution. På universitet i USA kan det finnas många. Skall forska och undervisa.

prorektor

GBPro-vice-chancellor, Deputy Rector, Deputy Dean
USAVice-president, Provost, Vice-chancellor
Den som rapporterar direkt till rektorn. I USA är provost ofta en administrativ tjänst, innehavaren behöver ej vara akademiker.

rektor

GBVice-chancellor, Rector, Dean
USAChancellor, President, Dean
I Storbritannien anses drottningen vara Chancellor för landets universitet!

studierektor för GU

GBIngen motsvarighet
USAIngen motsvarighet
Varken studierektor eller studievägledare brukar finnas i Storbritannien eller USA. Vårt förslag till översättning till brittisk engelska är "Director of Undergraduate Studies". Se även Student advisor nedan.

studierektor för FU

GBIngen motsvarighet
USAGraduate Advisor
Finns inte i Storbritannien. Vårt förslag till översättning är "Director of Postgraduate Studies".

studievägledare

GBIngen direkt motsvarighet.
 Närmast liknande är Academic tutor 
USAIngen direkt motsvarighet.
 Närmast liknande Student/Academic advisor.
 
Enligt Högskoleverkets ordlista heter det Study Advisor. Forskare eller lärare från institutionen som är rådgivare åt studenter i utbildningsfrågor. Varje tutor/advisor har ansvar för ett antal studenter vid institutionen.

teknologie doktor

GBPhD (Engineering)
USAKolla med Margaret Newman.

teknologie licentiat

GBIngen motsvarighet
USAIngen motsvarighet
Examen ganska okänd i Storbritannien och USA. Översättas enl. VHS med "Licentiate in Engineering". Förkortas helst inte!

tillförordnad, tf

GBdeputy, acting
USAdeputy, acting

timlärare/vikarierande lärare

GBIngen motsvarighet
USALecturer*/Instructor.
 Undervisar t.ex. en viss kurs. Anställd ett år i taget.
 Obs! Jämför med BrE Lecturer!

universitets-/högskoleadjunkt

GBIngen motsvarighet, använd assistant lecturer i nödfall
USAIngen motsvarighet
Alla akademiska lärare vid universitet i Storbritannien och USA måste ha doktorerat.

universitets-/högskolelektor

GBLecturer*
USAAssistant professor
Första anställningsform efter doktorsexamen. Kan vara, men behöver inte vara, permanent tjänst vid universitet i Storbritannien. Ej permanent tjänst vid universitet i USA. Efter 6 år blir man befordrad till Assoc. prof. (permanent anställd=tenure) eller så får man sluta. Obs! Jämför med AmE Lecturer!

vikarierande, vik

GBacting
USAacting

övningsassistent

GBDemonstrator
USATeaching assistant
Skall ha grundexamen och vara antagen till forskarutbildning. Hjälper med undervisning i laboratorier eller räkneövningar i små grupper.

* Obs! Lägg märke till den stora skillnaden i Lecturer på brittisk engelska (universitets/ högskolelektor) och Lecturer på amerikansk engelska (timlärare/vikarierande lärare)


Behöver Du översättning av fler termer rekommenderas...

Word for Word · helen.sheppard@wordforword.se · tel: 070-727 1066
 
2020-01-03