Word for Word

Hem

Tjänster

Profil

Nyttiga tips

Kontakt

Välkommen till Word for Word!

Helen SheppardMitt namn är Helen Sheppard.

Jag är född i England på 50-talet och hade förmånen av att gå i bra skolor, därav mina språkkunskaper. På 70-talet läste jag fysik vid University of Liverpool och tog 1980 en doktorsexamen i kärnfysik. Senare samma år flyttade jag till Sverige och fick så småningom anställning på Fysiska Institutionen vid Lunds universitet.


1984 registrerades Word for Word och under de år som följde utvecklades verksamheten.

Efter nästan 10 år som forskare på Fysiska Institutionen bytte jag tjänst och började arbeta på LTHs kansli, först som kontaktsekreterare, sedan som informatör och slutligen som upphovsman till och webbmistress för www.lth.se.

1993 flyttade Word for Word in i Forskningsbyn Ideon i Lund där jag började arbeta deltid med språkgranskning och översättning.

1994 blev jag invald som fullvärdig medlem i Sveriges Facköversättarförening, SFÖ.

Vid millennieskiftet sade jag upp mig från Lunds universitet och har sedan dess arbetat på heltid med Word for Word.

Word for Word · helen.sheppard@wordforword.se · tel: 070-727 1066
 
2020-01-03