Word for Word

Hem

Tjänster

Profil

Nyttiga tips

Kontakt

 

 

Word for Word
utför språkgranskning av engelska 
och översättning från svenska till engelska inom

 

-

teknik
 

-

naturvetenskap
 

-

medicin

av vetenskapliga artiklar, rapporter, avhandlingar, konferensbidrag, m m
och av produktbeskrivningar, användarmanualer, m m.

 

Tänker du skriva din avhandling? Titta gärna på...

Hints on Layout and Style
for writers of dissertations and theses
at the faculties of Science, Engineering and Medicine at Lund University 

Medlem i Sveriges Facköversättarförening

Word for Word · helen.sheppard@wordforword.se · tel: 070-727 1066
 
2021-07-26