Word for Word
Hem Tjänster Profil Nyttiga tips Kontakt

Översikt

Layout & Style

LU-ordlista

Avoid Swenglish

Hjälpblad

Akademiska titlar

Externa länkar

Nyttiga tips

På de här sidorna hittar du en sammanställning av några av mina egna publikationer och andra nyttiga källor.

- Hints on Layout and Style 
for writers of dissertations and theses at the faculties of Science, Engineering and Medicine at Lund University 
This is the first version of this guide, so all comments and suggestions for improvements will be gratefully accepted.
(pdf file: 1.3 Mb)
 
- Universitetsordlista 
En ordlista baserad på termer som används inom Lunds universitet 
(pdf-fil: 48 kb)
 
- Avoiding Swenglish
A collection of some of the most common mistakes made by Swedes in written English
(pdf file: 167 kb)
 
- Hjälpblad
Under den här rubriken hittar du ett rad dokument som kan laddas ner. Filerna är sparade i pdf-format (< 90 kb)

Dessa enstaka hjälpblad är delvis baserade på materialet som finns i Avoiding Swenglish.
 

- Liten ordlista om akademiska titlar
 
- Externa länkar
Ordlistor på webben, information om översättare, organisationer, m m.

Word for Word · helen.sheppard@wordforword.se · tel: 046-286 2640
 
2012-03-02